૪૦ હજારથી વધુ લોકો આર્થિક ગણતરી શરૂ 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.