૭૦૦ કરોડની એસવીપી હોસ્પિટલમાં બેડ જ નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.