ઉત્તર પ્રદેશમાં દારૂ પર 0.5 ગો-ગાય કલ્યાણ સેસ, યોગીને 31 હજાર કરોડની કમાણી

0.5 % cow welfare cess on alcohol in Uttar Pradesh, Yogi earns Rs 31,000 crore

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.