ગરીબી, મોંઘવારી, મંદીના કારણે એક વર્ષમાં 1 લાખ બાળકોએ શાળા છોડી

1 lakh children leave school in one year due to poverty, inflation and depression

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.