બાપ રે……. અમેરિકામાં એક જ દિવસમાં એક લાખ નવા કોરોના કેસ, કુલ કેસ એક કરોડ પોંચવા આવ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.