108ને વીએસ હોસ્પિલમાં ન લઈ જવા અમપાએ આપી સૂચના

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.