1100 ઝાડમાં 22000 કિલો એપલ બોર પેદા કર્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.