15 મહિનામાં 1.60 લાખ ઘર બનાવી લોકોને આપી દીધા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.