25 લાખનો ખર્ચ છતાં 190 તબિબોના 10 લાખ બોન્ડના રૂ.19 કરોડ વસૂલાયા

190 crore of bonds worth Rs 19 crore was recovered from doctor in Gujarat

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.