ટ્રમ્પની ગરીબીની દીવાલ પાછળ અમદાવાદમાં 700 ઝુંપડપટ્ટીમાં 2 લાખ ગરીબો

2 lakhs poor in 700 slums in Ahmedabad behind Trump's wall of poverty

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.