26 ડિસેમ્બરે ચક્રીય સૂર્યગ્રહણ નિહાળવા સાયન્સ સીટીમાં વ્યવસ્થા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.