3 કૃષિ કાયદા ગ્રામ્ય અર્થતંત્ર ડગમગાવી ગામડાઓને તો તોડશે, પણ પ્રજાને લૂંટવાનો પરવાનો છે

modi
Prime Minister,

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.