કોરોના વચ્ચે ૩૨૦ કિલો અખાદ્ય ખોરાકનો નાશ કરવામાં આવ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.