વ્યાપક ફરિયાદો બાદ જમીન રિસર્વેની કામગીરીમાં પ્રૉમોગેશન સ્થગીત કરવાનો નિર્ણય કરતી સરકાર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.