4.43 લાખ વિધવાઓને 35 કરોડની કોરોના સહાય

35 crore corona assistance to 4.43 lakh widows

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.