3 કોર્પોરેશન અને જિલ્લામાં 3500 કોરોનાની તપાસના બાકી

3,500 pending samples in just 3 corporations and 3 districts, health dept bulletin makes no mention of these

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.