સરદાર હોસ્પિટમાં રમૂજી ભૂલથી 5 કરોડનું નુકસાન, દર્દીને ફાયદો

5 crore loss to Sardar Hospital with funny mistake, benefit to patient

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.