60 કોરોના મોત 60 વર્ષની ઉપરના, દિલ્હી, મહારાષ્ટ્ર પછી ગુજરાતમાં વધું કેસ

60 Corona deaths over 60

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.