7 શહેરોમાં 75 ફ્લાય ઓવર બનશે.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.