નરેન્દ્ર મોદીની અણઘડ આર્થિક નીતિઓના કારણે 8 લાખ કંપનીઓ બંધ થઈ અને 20 હજાર કંપનીઓએ દેવાળું ફૂંકી માર્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.