વડાપ્રધાન રાહત ફંડનું ખાતું બોગસ નિકળ્યું, કોણ છે વડાપ્રધાન સાથે છેતરપીંડી કરનાર ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.