અદાણીએ દિલ્હીમાં એક હજાર કરોડનો બંગલો રૂ.400 કરોડમાં ખરીદ્યો

Adani bought a 1,000-crore bungalow in Delhi for Rs 400 crore

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.