ગુજરાતમાં અમેરિકાની જનલર મોટરનું કારખાનું બંધ થયા બાદ, મહારાષ્ટ્રમાં બંધ

Both Tata and GM factories closed in the days of Gujarat's weak Chief Minister Vijay Rupani

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.