અમદાવાદની સરકારી હોસ્પિટલોમાં 1,500 જેટલી કોવિડ પથારી ખાલી છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.