સરહદે એરફોર્સ – નૌકાદળ હાઇએલર્ટ પર, સૈન્ય સજ્જ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.