તમામ APMC, બાંધકામ સાઈટ્સ અને 40 હજાર ઉદ્યોગ શરૂ કરી દેવાયા

All APMC, construction sites and 40 thousand industries started

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.