BJP Gujarat body with 7 vice presidents, 13 secretory has been announced by Patil

PATIL 15 AUGUST2
PATIL 15 AUGUST2

Gandhinagar, 7 January 2020

The composition of the BJP with 7 vice presidents and 13 secretory has been announced by state president CR Patil.

Vice president

1 Gordhan Zadaphia
2 Jayanti Kavadia
3 Mahendra Saravaiya
4 Nanda Thakor
5 Kaushalaben Parmar
6 parent Bagdanwala
7 year old Doshi

Field general secretary

8 Bhikhu Dalsania (Organization).
9 Bhargava Bhatt
10 Rajni Patel
11 Pradeep Vaghela
12 Vinod Chav
13 Mahesh Kaswala
14 Raghu Hambal
15 Pank Chaudhary
16 Coldbane Sony
17 Jhaveri Thakner
18 boat creator
19 Janvi Mukeshbhai Vyas
20 Kailash A. Parmar
Vice president
21 Surendra Patel
22 Dharmendra Shah