અમિત શાહ હવે મોદીનો પડછાયો નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.