300 બેઠકો સાથે 3 મેડિકલ કોલેજોને મંજૂરી, 975 કરોડનું ખર્ચ કરાશે

Approval of 3 medical colleges with 300 seats, will cost Rs 975 crore

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.