નેપાળના સાંસદના ઘર પર નવા નક્શાનો વિરોધ કરવા બાબતે હુમલો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.