ગુજરાતની સાસંદની એક બેઠક ભાજપને ગુમાવવી પડશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.