કાળા તેલનો કાળો કારોબાર – વારંવાર ઊકાળવાથી ફ્રી રેડિકલ્સ બનીને એન્ટીઓક્સીડેંટ ખત્મ થઈ જાય છે

Black Oil's Black Business - Repeated bloating eliminates antioxidants by becoming free radicals

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.