ચીનાઓએ વંદાને ભોજનના મેનુમાં સામેલ કર્યા, વંદા કચડી નાખીને તેનું શરબત, દવા માને છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.