સીઆઇએ ભારતની જાસૂસી કરાવે છે, ટ્રમ્પ ગુજરાત આવશે તે પહેલા ઘડાકો

CIA spies India, blasts before Trump arrives in Gujarat

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.