કોંગ્રેસના કમલનાથ કાદવના કમળમાં ફસાયા, સરકાર જવાની તૈયારીમાં

Congress's Kamal Nath got stuck in the mud lotus, ready to go to government

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.