ગુજરાતના દોઢ લાખ લોકોને દુનિયાથી અલગ કરી દેવાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.