અડધા ગુજરાતમાં કોરોના ફેલાઈ ગયો, હવે શું ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.