લાંભાની સોસાયટીમાં એક જ પરિવારના 6 સભ્ય કોરોના પોસેટિવ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.