મજૂરોના કલ્યાણ માટે રાખેલા કરોડો રૂપિયા રૂપાણીએ માર્ગ અને મકાન વિભાગને આપી દીધા – મજૂરોના સંગઠનોનો વિરોધ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.