1 એપ્રિલથી 42 મોડેલના ડીઝલ વાહનો બંધ થઈ જશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.