તાળાબંધી છતાં પણ ગુજરાતમાં 4.66 લાખ ફોન વધીને 6.79 કરોડ થયા, વોડાફોન ટોચ પર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.