ગંગાના મેદાની ભાગોમાં વિનાશક ભૂકંપ આવી શકે, ગુજરાત હીટ થઈ શકે

Devastating earthquake may occur in parts of the Ganges, Gujarat may be hit

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.