અમદાવાદમાં રૂ.1500 કરોડની 3 લાખ ચોરસ મિટર જમીનનું દાન

Donation of 3 lakh sq m land of Rs 1,500 crore in Ahmedabad

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.