ધરપકડ કર્યા પછી પોલીસ તેના પરિવારને જાણ પણ નથી કરતો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.