દિલ્હીમાં ખેડૂત સંસદમાં 20 સાંસદો ગયા પણ ગુજરાતના 37માંથી એક પણ ન ગયા, કોંગ્રેસના પણ નહીં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.