ગેસ સીલીન્ડરમાં રૂ.151નો ઘટાડો કરાયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.