ગુજરાતના પૂર્વ નોકરશાહ ધારાસભ્ય એકે શર્મા સામે યોગીના ઉત્તર પ્રદેશમાં વિરોધ કેમ ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.