આ મહિલાઓએ રૂપાણીનું બજેટ કેમ સળગાવી દીધું?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.