મધ્ય અમદાવાદને ઝપેટમાં લીધા બાદ હવે પશ્ચિમ શહેરમાં કોરોના વધી ગયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.