કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અમદાવાદને હોટસ્પોટ જાહેર કરાયું, નવા 3 કોરોના, કોઈ મોત નહીં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.